mobile backgroud

Letní soustředění_Jakartovice_HG vyšší stupně_Sifu Lukáš Holub

I letos jsme navázali na téměř třicetiletou tradici letních soustředění. Celkem se konala čtyři, z toho dvě pod vedením Sifu Lukáše Holuba, vedoucího WingTsun školy Praha 2. Kromě jeho vlastních žáků a učitelů se jich účastní i žáci z některých ostatních škol – např. z Třince a okolí nebo Slovenska. A jak probíhal letošní letní kemp v Jakartovicích?

První  termín v týdnu od 23.7. do 30.7.  patřil HG (Higher Grage) studentům.  Cvičební rytmus se nezměnil, v 9 ráno začal dvou a půl hodinový cvičební blok a pokračovalo se popoledním klidu od čtyř hodin do sedmi. Základní cvičební oblast tvořila forma Biu Tze a 5 elementů.

Forma Biu Tze (střílející prsty) a její techniky patří mezi nejvyšší formy ve Wing Tsun (Wing Chun). Její pojetí je velmi útočné. Na letním semináři jsme se soustředili na její výuku  a u těch, kteří ji už praktikují, jejímu  zdokonalení. Její bojové využití jsme  praktikovali skrze partnerská cvičení a bojové aplikace.

5 elementů (země, kov, dřevo, voda, oheň) pak bylo tématem, kterému jsme se věnovali v druhé polovině dne. Jedná se o cvičení, jež se zabývá především komplexním pochopením „vnitřního WingTsun“. Zde se na WingTsun díváme nejen z hlediska bojového použití, ale především jako na zdokonalování pohybu bojovníka z pohledu biomechaniky. Jde o to, abychom pochopili každý pohyb v jeho podstatě a maximalizovali tak jeho účinnost.

Proti únavě se bráníme jedním volným dnem uprostřed turnusu, který má sloužit k dobití energie. Jelikož se ale obvykle den předtím koná společný večer s opékáním například prasete, mnozí následující volno uvítají především k dohnání spánku. Přesto se ale i letos nějaká aktivita našla a uspořádali jsme si mezi sebou nohejbalový „turnájek“.  Ze zpětné vazby studentů lze usuzovat, že i tento cvičebně intenzivní týden strávený v přírodě v předhůří Jeseníků se zdařil. Jak tomu bude příští rok se musíme nechat překvapit.. 


 Fotogalerie