mobile backgroud

Letní škola „Pecínov“_Začátečníci_Sifu Lukáš Holub

Poslední třetí turnus letních škol v Pecínově proběhl v termínu 2.8. - 10.8., opět pod vedením Sifu Lukáše Holuba. Byl určen pro studenty od prvního do desátého stupně včetně. Mimoto zde zůstávali ještě někteří žáci z předchozího pokročilého týdne, kterým „pouhý“ týden cvičení nestačil.
Stejně jako v předchozím týdnu byl program uzpůsoben průřezovému tématu Inner WingTsun (vysvětlení viz popis předchozí letní školy) s tím, že všechna cvičení byla přizpůsobena odpovídající pokročilosti studentů.
Denní harmonogram byl rozdělen následovně: trénink ve dvou cvičebních jednotkách – dopoledne tři hodiny s malými pauzami, poté oběd a polední klid, odpoledne další necelé tři hodiny tréninku zakončené fyzickou přípravou. Čtvrtek se stal oddechovým den, kdy se necvičí vůbec. Všichni dospávali táborák z předchozího dne, odpočívali, koupali se v místním bazénu, který se od minulého týdne díky vedrům stihl ohřát, nebo podnikli výlet do blízkého okolí.
Naštěstí jsme celé soustředění přežili i přes vysoké teploty bez újmy na zdraví a můžeme se všichni těšit na další rok.


 Fotogalerie