mobile backgroud

Letní škola „Pecínov“_HG a pokročilí_Sifu Lukáš Holub

Letos po druhé jsme s naší letní školou zavítali do areálu bývalého hřebčína – Pecínov. Druhý turnus (stejně jako ten po něm) proběhl pod vedením Sifu Lukáše Holuba, v termínu 25.7 – 1.8. Téměř z celé ČR se sjelo na šest desítek pokročilých a HG studentů včetně většiny instruktorů, asistentů a vedoucích škol. Průřezovým tématem celého týdne se stalo „Inner WingTsun“.
Lukášova strategie byla letos zásadně zaměřena na vnitřní WingTsun a tomu také odpovídala stavba tréninků. Místo bohatého výběru zájmových témat (které náš bojový styl bezesporu nabízí) se společně celý týden pracovalo na konceptu vnitřního WingTsun - stabilitě, zavírání a otevírání.

Dopolední tříhodinový trénink vedl především k osvojení si výše zmíněných dovedností a kromě toho se cvičily také tradiční ChiSao programy. Odpoledne bylo koncipováno ve stylu Jin Jang -  první hodina zaměřena na „měkký“ WingTsun, to jest úhyby, podvolení, nekladení odporu atd.., oproti tomu druhá hodina byla zacílena na „tvrdý“ WingTsun, tedy aktivní cvičení na stabilitu, práce s velkou energií, sílou. Jen dohromady však tvoří obě strany mince harmonický celek.  Závěr dne byl věnován fyzické přípravě – lapy, drily, atd..

Závěrem lze žáky jen pochválit, protože za pouhý týden cvičení byli schopni učinit neúměrně velký krok ve svém rozvoji WingTsun.


 Fotogalerie