mobile backgroud

Letní škola „Dvůr Pecínov“ – Začátečníci - Sifu Lukáš Holub

Na první týden pokročilých navazovalo další soustředění, tentokráte začátečníků. Konalo se od 3.do 10.srpna na stejném místě, v Pecínově u Benešova. Tento turnus byl určen pro všechny žáky do 8. žákovského stupně, někteří na místě skládali zkoušku. Seminář se opět konal pod taktovkou Sifu Lukáše Holuba. Stejně jako předchozí 2. Turnus, byl i tento organizován nejen pro studenty jeho školy, ale i škol jeho instruktorů (Michala Tona, Reného Eichenmanna, Libora Plesla, Jana Zoubka). Stejně jako v prvním termínu byl program postaven obdobně – dopoledne se vyučovaly jednotlivé programy a aktuální témata (strkání, nulování, manipulace, separace, boj o pozici atd..), odpoledne se pak naučené dovednosti aplikovaly v praxi a závěrem si žáci dali do těla boucháním na lapy. O volném dnu se večer na blízké salaši pekli buřty. Tato akce se vydařila natolik, že vynesla i nového držitele proslulé ceny Barnieho Gumbla (zasvěcení vědí), která se následný večer slavnostně předávala dosavadním putovním majitelem.  Zbytek týdne se docvičil s nadšením i přesto, že v závěru již bylo nutné mobilizovat všechny síly. Domů ojížděli všichni se smutkem, že týden rychle utekl, ale zato s optimistickou vidinou, jak si to užijí příští rok. Závěrem bych chtěl poděkovat našemu “závodnímu lékaři” Zbynďovi, který se i letos účastnil obou turnusů a zodpovědně lpěl nad zdravím svých WT bratrů a sester.


 Fotogalerie