Juniorský zkouškový seminář na Břevnově

V pátek 7. února 2014 proběhl na Břevnově zkouškový seminář pro juniory. Výuka dětí a juniorů probíhá v EWTO v rámci speciálního projektu Prevence šikany a násilí, zaštítěném stejnojmenným Občanským sdružením, které spolupracuje se základními a středním školami, domy dětí a mládeže a Městským úřadem Prahy 6. Mladší věkové skupiny potřebují přizpůsobit didaktiku výuky i jinou skladbu tréninku tak, aby byla problematika sebeobrany bližší té které věkové skupině. Proto nejenom pravidelné tréninky, ale i zkouškové semináře probíhají pro děti i mládež odděleně od dospělých. 


 Fotogalerie