mobile backgroud

Jak probíhá výuka

Výuka dětí pro 1. stupeň ZŠ (7 - 11 let)

Tréninky dětí probíhají vždy od konce září do konce května následujícího roku. V každém pololetí probíhá 16 tematických  výukových lekcí, kterých se může dítě účastnit 1x, ale i vícekrát týdně, dle nabídky našich škol. Délka každé výukové lekce je 1 hod (60 min). Nábor nových zájemců probíhá pravidelně vždy v září a v lednu. V případě volné kapacity je možné se přihlásit  do výuky i dodatečně během školního roku.

Programová náplň výuky:

1. Úvodní motivační video ukázky
2. Besedy a přednášky – šikana a násilí, základy první pomoci
3. Prevence a taktika řešení konfliktů a krizových situací – útěk, útok, přivolání pomoci.
4. BlitzDefence – základy práce s hranicemi a osobním prostorem (vytyčení, střežení a bránění hranic). Nácvik komunikačních dovedností a nekompromisních řešení v případě ohrožení a napadení
5. Nácvik základních úderů, kopů, pák a znehybnění
6. Pády vpřed a vzad
7. Porazy a přechody na zem
8. Základy boje na zemi
9. Obrana proti chytání a škrcení
10. ReakTsun – využití přirozených reakcí člověka v sebeobraně
11. Nácvik úderů a kopů do lap
12. Bojové drily (Combat Drills).
13. Taktika obrany při ohrožení ozbrojeným útočníkem nebo více agresory.
14. Taktické, bojové  a úpolové hry
15. Kondiční a zdravotní cvičení. (WT Chi Kung)

Jako doplněk pravidelné odpolední výuky organizujeme tematické tříhodinové páteční semináře. Aktuální nabídka je vždy s předstihem zveřejněna na našich webových stránkách.

Výuka mládeže pro SŠ a 2. stupeň ZŠ (11 – 15 let) – Junioři

Výuka juniorů je obsahově téměř totožná s výukou WingTsun pro dospělé. Tréninkové metody a některé techniky respektují po fyzické i psychické stránce nároky této věkové skupiny. Tréninky probíhají po celý školní rok dle nabídky našich škol. Nábor nových zájemců probíhá pravidelně vždy v září a v lednu. V případě volné kapacity je možné se přihlásit  do výuky i dodatečně během školního roku.

Návazná výuka

Výuka v našich školách je zajišťována pro věkovou skupinu dětí, juniorů a dospělých. Obsahově je koncipována návazně, a po dosažení daného věku tak není problém přejít z výuky dětí do výuky juniorů a později do výuky WingTsun pro dospělé, včetně zbraňového systému Escrima.