mobile backgroud

Intenzivní WingTsun víkend na Praze 2_Sifu Lukáš_listopad

Listopadový intenzivní víkend se konal 11.-12.listopadu. Tyto víkendy ve své WingTsun škole na Praze 2 pořádá Sifu Lukáš Holub jedenkrát v měsíci. Semináře navštěvují nejen jeho studenti z kmenové školy, ale i studenti z ostatním  WT škol z celé České republiky. Vzhledem k tomu, že Sifu Lukáš je nejvýše postaveným trenérem v ČR, pravidelně jeho víkendových seminářů využívají učitelé ostatních škol ke svému vzdělávání.

Účastníci byli jako vždy rozdělení do skupin dle technické vyzrálosti a svého stupně. Pak již nic nebránilo tomu pustit se do cvičení. Téma každého víkendu se mění.

Žákovské  stupně se tentokrát věnovaly detailní práci na řetězových úderech. Konkrétně jsme rozpracovávali tuto tradiční WingTsun techniku jak z hlediska tradičního bojového pojetí, tak z hlediska reálné sebeobrany.

Vyšší HG stupně pak pracovaly na rozvinutí dovedností 5 elementů.


 Fotogalerie