mobile backgroud

Intenzivní WingTsun víkend na Praze 2_Sifu Lukáš

O druhém říjnovém víkendu proběhl ve WingTsun škole na Praze 2 první víkendový seminář v tomto školním roce. Tyto semináře se pod vedením Sifu Lukáše Holuba konají pravidelně každý měsíc. Takže nás samozřejmě čekají další :-)

Téma tohoto víkendu bylo spíše klasické. Dopoledně jsme cvičili látku z výukových programů určených pro jednotlivé stupně. Takže cvičení pro rozvoj technické stránky WT studentů. Pro vyšší HG stupně to vždy znamená cvičení ChiSao sekcí. Odpoledně jsme pak věnovali bojovým cvičením. Především bojovým vstupům a sebeobraně proti klasickým útokům agresora.


 Fotogalerie