mobile backgroud

Intenzivní WingTsun víkend na Praze 2_Neděle

Druhý den tohoto semináře jsme byli opět rozděleni na dvě skupiny. První skupina byla pro žákovské stupně a druhou skupinu tvořily stupně vyšší (Higher Grade). První skupina pokračovala v tématu volného boje LatSao s použitím řetězových úderů a přidalo se použití nohou s defenzivními prvky. Nechybělo ani cvičení jak správně útočit pomocí kopů v sebeobraně. Vyšší stupně se věnovaly tomu, jak správně nasazovat páky a protipákovým cvičením, které rozvíjí pohyb a flexibilitu těla. Tyto techniky a principy se později zapracovávaly do 2.technické sekce, která je zaměřena speciálně proti pákám v bojovém umění WingTsun.


 Fotogalerie