mobile backgroud

Intenzivní WingTsun víkend na Praze 2_Neděle

Druhý den tohoto víkendového semináře jsme se rozdělili na dvě skupiny. Na skupinu pro žákovské stupně a na skupinu pro vyšší stupně (Higher Grade). Obě skupiny rozvíjely téma předešlého dne, nicméně každá ve svých cvičebních programech. Skupina žákovských stupňů pracovala s univerzálními WingTsun pohybovými návyky v aplikacích. Ty byly zaměřeny na užití proti základním nejčastějším pouličním útokům. Také zde žáci uplatňovali i nácvik instinktivních reakcí z předešlého dne.  Vyšší stupně (Higher Grade) pak tyto techniky a principy zapracovávaly do svého cvičebního programu. Konkrétně do 4.technické sekce, která je zaměřena na dvojité WingTsun údery. Celého semináře pod vedeních Sifu Lukáše se účastnili nejen žáci z většiny WingTsun škol, ale také jejich učitelé, pro které je to pravidelná příležitost rozvíjet své WingTsun dovednosti.


 Fotogalerie