mobile backgroud

Intenzivní WingTsun víkend na Praze 2_Květen_Sifu Lukáš

První víkend v květnu (6.-7.5.) se konal intenzivní víkend pod vedením Sifu Lukáše Holuba v jeho škole bojových umění a sebeobrany na Praze 2. Trénink WingTsun byl nejen intenzivní, ale i přínosný. Během výuky jsme byli rozděleni hned do několika skupin. 

A co jsme dělali?

Začátečníci (1.-4.SG) pracovali s využitím klínu a správným použitím řetězových úderů v přechodech mezi pozicemi. Také se věnovali řízenému sparringu v aplikacích.

Mírně pokročilí (5.-12.SG) se zabývali už mnohem bližším distancem – zhruba na vzdálenost lokte. Zde se pracovalo především s technikou LanSao a se strhy na zem. Vrcholem bylo kombinování bezpečné vzdálenosti (s použitím kopu) s rychlým přechodem a strhem na zem.

Vyšší stupně (1.-3.HG) pracovaly na propojování všech pohybů ve WingTsun, počínaje zavíráním, otvíráním, dále pak taháním, strkáním, a v neposlední řadě tzv. „nulací“ a manipulací soupeře. Jmenované bojové prvky se postupně připojovaly do tréninku, až se ze cvičení stával volný boj. Toto cvičení společně s důkladnou prezentací a vysvětlováním prohloubilo chápání vnitřního WingTsun a u žáků ho posunulo opět na vyšší úroveň. Druhá část patřila tradičně ChiSao sekcím dle daného stupně.

Další intenzivní víkend bojového umění WingTsun se bude konat 3.-4. Června.


 Fotogalerie