mobile backgroud

GM Bill Newman

Držitel 10.velmistrovkého stupně v Escrimě. Hlavní trenér pro Escrimu Evropské WingTsun Organizace a otec evropské  Escrimy.

O bojová umění se začal zajímat počátkem šedesátých let, kdy kromě juda a jiu-jitsu nebyly asijské bojové sporty veřejnosti příliš známy. Skrze náhodné setkání se Bill Newman seznámil s průkopníkem bojových sportů Brianem Jonesem , a  stal se jeho osobním žákem a učil se od něj Wado-Ryu-Karate i Wing Chun tak, že denně nadšeně trénoval po celých sedm let.

Od svého kolegy se tehdy Bill Newman dozvěděl, že nedaleko něj žije jistý učitel jménem René Latosa, který vyučuje filipínský boj se zbraní - Escrimu. Samozřejmě netrvalo dlouho a stal se i jeho osobním žákem a se stejným nadšením trénoval několik let i Escrimu. Poznal mnoho starších zkušených eskrimadorů jako Angel Cabales, Leo Giron či John Latosa. Spolu s Renem Latosou cestovali skrze Evropu a snažili se lidem představit toto tehdy ještě úplně neznámé bojové umění.

V listopadu 1977 dostali oba pozvání do německého Kielu od mistra Keith R. Kernspechta , aby zde uskutečnili seminář Escrimy, o které Kernspecht už hodně slyšel, a tak jí chtěl vidět na vlastní oči. Naštěstí pro ně se mistr Kernspecht rozhodl ihned o tomto umění napsat knihu a vydat jí ve svém vydavatelství zaměřeném na tématiku bojových sportů. Roku 1979 kniha vyšla a díky velké poptávce byla po dvaceti letech vydána znovu. To byl počátek  spojení bojových umění WingTsun a Escrimy. Pochopitelně nejen díky tomuto setkání, ale především proto že se ukázalo že jsou oba tyto bojové systémy založeny na podobných principech.

Zatímco Rene Latosa se po své vojenské službě  vrátil do USA, pokračoval Bill Newman výukou Escrimy v Evropě, a sice pod organizací EWTO. Pravidelně však navštěvoval své starší učitele v USA, aby mohl svým žákům zaručit nejvyšší standart.

Díky Escrimě se Bill Newman začal zajímat o všechna tradiční evropská bojová umění se zbraní a zvláštní zalíbení našel ve zbraních, jež objevil v dlouhodobých výzkumných pracích, a které byly známé už jen několika málo odborníkům. Zkoumal použitelnost principů Escrimy na tyto žánrově nezařaditelné zbraně a vyvinul tak pro žáky Escrimy specifické odvětví používání středověkých a antických zbraní.

S neuvěřitelnou vytrvalostí již více než třicet let cestuje stále Bill Newman po světě, aby nadšeným žákům Escrimy přiblížil bojové umění a používání evropských a jihoasijských zbraní.

Stal se z něj jeden z nejrenomovanějších učitelů Escrimy a za své zásluhy a schopnosti byl univerzitou v Plovdivu jmenován čestným profesorem pro výuku boje se zbraní.


 Fotogalerie