mobile backgroud

Filozofie ve WingTsun

Je téměř nemožné popsat filozofii rozsáhlého a komplexního bojového umění na několika řádcích. Popišme si proto alespoň filozofické myšlenky, jež WingTsun ovlivnily a ovlivňují. Stejně jako tradiční čínská kultura, z níž pochází, je i WingTsun ovlivněn filozofickými směry taoismem, buddhismem a konfucionismem.

Konfucionismus přinesl Číně -stejně jako mnohým bojovým uměním, včetně WingTsun - tradiční pojetí rodiny s přednostním  postavením nejstaršího člena. Dále také vztah k tradici a morálním hodnotám.

Buddhismus snahu po sebezdokonalení a usilovnost při cvičení. Vidění smyslu v neustálém opakování pohybů.

Nejsilnější dopad na WingTsun má však taoismus, a to hlavně pro jeho vnímání světa a dění kolem nás:

  • Svět je neustále v pohybu
  • Detail nelze oddělit od celku
  • Celek nelze oddělit od detailu
  • Protiklady harmonizují krajnost
  • Stálost neexistuje

Tímto filozofickým směrem jsou formovány nejen jeho techniky a pohyby, ale i samotné pojetí boje v podobě principů, taktiky a strategie. WingTsun je umění řešit problémy.

Bojovník je přirovnáván k vodě, která vším prostupuje a pokud nemůže přímo, překážku obtéká. Je zároveň poddajná i ničící.

Učíme se, aby naše tělo právě takto fungovalo. Aby nemělo žádný tvar a formu, a stejně jako voda dokázalo silně udeřit, avšak zároveň nešlo rozbít. Velká vlna dokáže smést celé domy, ale zkuste udeřit do vody. Neublížíte ji! Nerozbijete ji! Princip vody je pro člověka přirozený. Obzvláště když si uvědomíme, že lidské tělo je ze tří čtvrtin tvořeno právě vodou.  Proto se učíme, aby naše pohyby byly plynulé a přirozené. Aby si naše tělo vždy samo vybralo tu nejlepší cestu a bylo neustále v pohybu. Protože stejně jako je tomu u vody-vše, co je strnulé, tuhé, bez pohybu, je považováno za nepřirozené, zahnívající a mrtvé.

WingTsun je formován myšlenkou tao, ale současně se dá říci, že právě WingTsun je samotným zhmotněním této myšlenky.

 

Související článek "Nedělat nic a učinit vše"