mobile backgroud

DaiSifu Mgr. Andreas Gross

Držitelem 8.mistrovského stupně ve WingTsunu. Hlavní trenér v centrální akademii EWTO v Heidelbergu .

Svou dráhu WingTsunu započal v roce 1984 v Sársku. O tři roky později začal trénovat na tehdejší EWTO akademii na zámku Langenzell, kde postupně dosáhl stupně trenéra a začal se blíže zajímat o instruktorskou dráhu. Později přebírá zodpovědnost za školitelskou činnost.

Roku 1991 otevřel svoji vlastní WT školu, přičemž se ale zároveň začal starat o správu a administrativu v hlavní centrále EWTO na zámku Langenzell.

V roce 1997 získává pátý mistrovský stupeň WingTsun.

Stává se nedílnou důležitou součástí vedoucího týmu v centrále EWTO a podílí se na organizování všech akcí.

Roku 2004 je mu udělen titul DaiSifu, o tři roky později obdrží 7.misrovský stupeň WingTsun.

V roce 2009 úspěšně ukončuje magisterské studium sportovní pedagogiky na univerzitě Paisii Hilendarski v bulharském Plovdivu.

Na přelomu roku 2009/2010 buduje novou hlavní akademii EWTO v Heidelbergu, kam se přesouvá veškerá výuka a administrativa z původních prostor na zámku Langenzell. 

V roce 2017 pak získal 8.mistrovký stupeň.


 Fotogalerie